Cando ma nexas varias redes sociais hai certas tarefas repetitivas que poden supoñer unha perda de tempo e, o que é peor, de desconcentración. Coméntovos algunhas das cousas que utilizo para axilizar dita xestión das redes sociais:

Cando manexas bastantes contactos é un incordio ter que invitar a todos os contactos a unha páxina ou evento. Para axilizar o trámite, fai os pasos precisos para facer as invitacións e, cando sae a ventaíña, poñer na barra do navegador este código:

javascript:fs.select_all()

Ou ben este outro

javascript:elms=document.getElementById(‘friends’).getElementsByTagName(‘li’);for(var fid in elms){if(typeof elms[fid] === ‘object’){fs.click(elms[fid]);}}

Se queredes mellorar a vosa experiencia de usuario con FB, recoméndovos tamén BetterFacebok para firefox

Para facer o mesmo que en FB existen un par de add ons para o navegador Firefox que vos poden ser de axuda

· Tuenti Plus
· TuentInvitar

Engaden o botón “todos” na ventaíña de selección de artigos, para evitar ter que seleccionalos un a un.

Espero que vos fosen de axuda!

Unha resposta

  1. javascript:var d=document,w=window,e=w.getSelection,k=d.getSelection,x=d.selection,s=(e?e():(k)?k():(x?x.createRange().text:0)),f=’http://www.tumblr.com/share’,l=d.location,e=encodeURIComponent,p=’?v=3&u=’+e(l.href) +’&t=’+e(d.title) +’&s=’+e(s),u=f+p;try{if(!/^(.*.)?tumblr[^.]*$/.test(l.host))throw(0);tstbklt();}catch(z){a =function(){if(!w.open(u,’t’,’toolbar=0,resizable=0,status=1,width=450,height=430′))l.href=u;};if(/Firefox/.test(navigator.userAgent))setTimeout(a,0);else a();}void(0)

    este código na barra de marcadores de Firefox ou Chrome abre unha nova ventá para enviar directamente o que estás vendo (youtube, unha foto, etc.) a Tumblr.