Cando ma nexas varias redes sociais hai certas tarefas repetitivas que poden supoñer unha perda de tempo e, o que é peor, de desconcentración. Coméntovos algunhas das cousas que utilizo para axilizar dita xestión das redes sociais:

    Facebook:

Cando manexas bastantes contactos é un incordio ter que invitar a todos os contactos a unha páxina ou evento. Para axilizar o trámite, fai os pasos precisos para facer as invitacións e, cando sae a ventaíña, poñer na barra do navegador este código:

javascript:fs.select_all()

Ou ben este outro

javascript:elms=document.getElementById(‘friends’).getElementsByTagName(‘li’);for(var fid in elms){if(typeof elms[fid] === ‘object’){fs.click(elms[fid]);}}

Se queredes mellorar a vosa experiencia de usuario con FB, recoméndovos tamén BetterFacebok para firefox

    Tuenti:

Para facer o mesmo que en FB existen un par de add ons para o navegador Firefox que vos poden ser de axuda

· Tuenti Plus
· TuentInvitar

Engaden o botón “todos” na ventaíña de selección de artigos, para evitar ter que seleccionalos un a un.

Espero que vos fosen de axuda!