Utilizando redes socias para a dinamización de eventos

Recentemente formei parte da organización dun evento relativamente novo para min, e que de seguro moitos dos lectores deste caixón de-sastre coñeceredes. O que vos quería contar é como se pode dinamizar este tipo de eventos a través das redes sociais, para o que vou a diferenzar 3 fases concretas que máis ou menos se […]

Plan de Crise en Social Media [unha experiencia]

Manejo de crisis no es tema nuevo. Instituciones privadas, de gobierno y ONG´s lo han usado desde siempre para reaccionar adecuadamente a distintas situaciones vía | Crea tu Plan de Manejo de Crisis Social Media en 4 pasos.   Como ben se di no artigo, a xestión de comunicación en situación de crise non é nada […]

Redes Sociais. Algúns truquiños que utilizo

Cando manexas varias redes sociais hai certas tarefas repetitivas que poden supoñer unha perda de tempo e, o que é peor, de desconcentración. Coméntovos algunhas das cousas que utilizo para axilizar dita xestión das redes sociais: