Portal web do Concello de Castrelo do Val
Portal web do Concello de Castrelo do Val

Actualización semanal do portal web do Concello de Castrelo do Val:

  • Redación de novas para a web. Introducción (sempre que posible) de fotografías ou diverso material gráfico.
  • Creación de bancos de imaxe do Concello e actos que teñen lugar nel.
  • Tradución de ditas novas a galego / castelán.
  • Actualización dos contidos de actualidade política.
  • Xestión das contas de correo electrónico do Concello
  • Redacción de textos específicos