Servizos de Comunicación Concello de Castrelo do Val

Portal web do Concello de Castrelo do Val
Portal web do Concello de Castrelo do Val

Actualización semanal do portal web do Concello de Castrelo do Val:

  • Redación de novas para a web. Introducción (sempre que posible) de fotografías ou diverso material gráfico.
  • Creación de bancos de imaxe do Concello e actos que teñen lugar nel.
  • Tradución de ditas novas a galego / castelán.
  • Actualización dos contidos de actualidade política.
  • Xestión das contas de correo electrónico do Concello
  • Redacción de textos específicos