En 1976, Robert Metcalfe (coinventor de Ethernet) enunciou a lei que leva o seu nome e que, pese ás reinterpretacións e melloras, segue a ser vixente hoxe en día, máxime coa expansión das plataformas de xestión de redes sociais nas que pasamos unha boa parte do noso tempo.

Network_effect
Representación gráfica da lei de Metcalfe

A lei Metcalfe di que o valor dunha rede de comunicacións aumenta proporcionalmente ao cadrado do número de usuarios do sistema.

Cun fondo interese na tecnoloxía, a súa lei trata de explicar moitos dos efectos da rede das tecnoloxías e redes de comunicación, fundamentalmente na internet.

A súa lei adoita representarse co exemplo dos aparellos de fax: unha única máquina de fax é inútil, pero o seu valor increméntase co número total de máquinas de fax de toda a rede, dado que aumenta o número de persoas coas que se pode comunicar.

En 2006, trinta anos despois do enunciado da lei, Andrew Odlyzko e Benjamin Tilly revisaron a lei no que respecta do valor estimado: crían que Metcalfe esaxeraba no beneficio sobreestimando do valor das conexións engadidas á rede, concluíndo que “o valor dunha red con n nodos non é o cadrado de n, senón n veces o logaritmo de n“. Para iso afirmaban que o non todas as conexións potenciais teñen o mesmo valor.

Doutra banda, a lei de Reed (David P Reed) sinala que as conexións de Metcalfe están infraestimadas, e que a utilidade das redes grandes, en particular as redes sociais, escalan exponencialmente co tamaño da rede.

Como vemos, as revisións, centradas no beneficio das conexións, é incluso contradictorio, pero o que parece inmutable é que o valor da rede aumenta (sen entrar no cánto) co número de usuarios da mesma.

Aínda que inicialmente as investigacións estaban centradas no eido informático e das telecomunicacións, esta teoría está moi ligada coa xestión de redes sociais: unha rede social é tanto máis valiosa cantos máis usuarios posúa.

Logo, dentro desta variable cuantitativa, poderemos discutir sobre o número total, a relación das súas variables e a relación do usuario coa súa rede (o resto dos nodos da rede) pero, o que parece plenamente vixente é a lei de Metcalfe aplicada ás grandes plataformas de xestión de redes sociais: facebook, twitter, tuenti…

É curioso que a investigación en redes sociais, que debería estar liderada polo ámbito da comunicación, haxa que abordalo a través das telecomunicacións e, inexorablemente, a través das matemáticas (e non me refiro á estatística únicamente)…

E resúltame aínda máis curioso… canto máis leo sobre redes sociais, máis motivos atopo para voltar ás matemáticas, esas compañeiras que se me atragantaron en 2º de BUP e que me facilitaron a tarefa de escoller latín e grego no plan de estudos de Bacharelato…

2 respostas

 1. Fóra do método de cálculo da fórmula resultante (que descoñezo), cada unha delas ten un comportamento ben distinto.

  Se ben na primeira, sendo exponencial, aumenta o resultado canto maior é o valor introducido, na segunda o crecemento é moito máis “lineal” (sen selo realmente).

  Igual era ben pensar entón, se o valor dunha rede social é moito maior cantos máis usuarios ten. Ou polo contrario o valor é practicamente lineal e polo tanto non importa tanto o número.

  Vanche as gráficas da primeira:
  http://www.wolframalpha.com/input/?i=plot+x*ln%28x%29+from+x%3D0+to+x%3D10000000

  e da segunda:
  http://www.wolframalpha.com/input/?i=plot+x%5E2+from+x%3D-10000000+to+x%3D10000000

  Para valores de 0 a 10.000.000

 2. Humm…. moi interesante reflexión, Amador. O certo é que deixei algunha notiñas no tinteiro para un segundo post, no que quería falar do valor decrecente dos items subseguinte dunha serie (lei de Zipf) e… falando de números, o número Dumbar (aínda que non estou moi seguro de que se cumpra coas redes sociais)!
  Se o valor é lineal, como dis, entón o número de usuarios so tería importancia comparándoo, por exemplo, con outra variable (por exemplo ratio following / followers?
  E, dende logo, sen entrar no verdadeiro quid da cuestión… en que medida cada nodo da rede se ve afectado polo resto? Porque parece que a meirande parte das investigacións se centran na vertente “emisora” dos nodos, pero non na “recepción” (influencia) da información do resto dos nodos.
  Graciñas pola achega!