Zona Wifi 17/10/25 Navegadores de internet e outras novas de actualidade tecnolóxica
1.- Porcentaxe de uso a nivel mundial e español
2.- Motores. Hai tres tipos que de motores de navegador que se reparten o mercado: Webkit, Gecko e Trident
3.- Análise dos principais navegadores web
4.- Noticias actualidade semanal
Xiaomi aterriza finalmente en España http://bit.ly/2yHqAao
El mítico PC Fútbol regresa como juego para móviles http://bit.ly/2gFyom7
Rumores da volta da Game Boy Classic http://bit.ly/2y3G754