Que é o software libre
Diferencia entre software libre e software gratuíto
Exemplos e alternativas en software libre
Software libre no teléfono móbil? Si pero non…
Software libre en Santiago Compostela
Agasol https://www.agasol.gal/
Un evento para HOXE: LibreCon 2017 https://librecon.io/gl/