Escuras promocións de Vodafone

Cando volvín para Pepín, unha das cousas que máis me preocupaba era o acceso a Internet. Resultaría difícil utilizar a rede como ferramenta cando o único acceso que Telefónica Movistar Fijo so ofrece 56kbps de velocidade. Certamente, iso era unha condena! A solución...