Uso de webs municipais para dinamizar a vida política

Eis un exercicio democrático no meu concello: o uso dunha web municipal para dar visibilidade a unha entrevista aos diferentes candidatos á alcaldía. A comezos de ano comenteille ao alcalde do meu concello (Castrelo do Val) sobre a posibilidade de dinamizar un pouco as eleccións municipais a través da web do Concello. Non só lle […]