Utilizando redes sociais para dinamizar eventos [gráfica]

xgn thumb11

A petición de @luciacd, colega e compañeira do metal, ilustro un pouco o que vos contaba nun post anterior… en qué medida as redes sociais serven para dinamizar eventos. Alén do que significa cada barra, cóntovos que o eixo x representa a liña temporal… notaredes que hai unha semana baleira… esa semana estiven enfermo. Adiviñades […]