A petición de @luciacd, colega e compañeira do metal, ilustro un pouco o que vos contaba nun post anterior… en qué medida as redes sociais serven para dinamizar eventos.

Alén do que significa cada barra, cóntovos que o eixo x representa a liña temporal… notaredes que hai unha semana baleira… esa semana estiven enfermo.

Adiviñades cal é a s emana na que se celebrou a XGN? tic… tac… tic… tac… se pensástedes na penúltima, estades no certo (celebrouse entre o 15 e o 17 de abril).

Entón, por qué destaca unha semana (sobre todo en aumento de seguidores)? Pois porque foi o momento no que se fixo pública a web, o formulario de inscrición, e se intentaron solucionar (na medida do posible) todas as incidencias que puideron existir (que non foron poucas).

A unidade é (1), e o que representa cada semana é o número de unidades (máis) con respecto á semana anterior.

A miña (curta) experiencia neste mundiño lévame a pensar que comezamos a ver trazos de especialización no Social Media, e que posiblemente nun futuro próximo vexamos varias especialidades de CM’s… pero quedará para outro artigo no blogue 🙂

ACTUALIZACIÓN: A conta de tuíter da que falo é @xuventude, que se me esquecía dicilo! (de novo grazas a @luciacd por decatarse da falta)