Con este pequeno post quero facer unha pequena homenaxe á actividade dos partidos políticos en Twitter durante a celebración da campaña electoral (8 – 24 de maio) das eleccións municipais 2015.
Esta (moi) pequena análise é únicamente cuantitativa, e non ten absolutamente ningún obxectivo senón amosar canta foi a actividade dos partidos políticos no Tuíter durante estas dúas semanas.

Táboa 1.- Datos dos partidos políticos  con fecha de fin de eleccións (25 de mayo de 2014)

partidos_galegos

Fonte: elaboración propia

E na seguinte táboa temos a diferenza entre a actividade dos partidos políticos ao inicio e ao fin da campaña electoral.

Táboa 2.- Crecimiento actividad durante la campaña electoral (8-25 de maio)

resultados_twitter_campanha

Fonte: elaboración propia.

Algunhas conclusións?

Sobre o aspecto cualitativo non vou a falar; non é o tema deste post, máis foi interesante observar como actuaban nesta rede social. En termos xerais, houbo dúas correntes: os que apoiaron aos candidatos locais e empregaron a conta como marca paraugas de toda a actividade municipal, e os que fixeron unha campaña personalista baseada no lider do partido.

Se lle botades intuición, poderedes adiviñar quen fixo o que.