Portal web do Concello de Castrelo do Val

A través do Portal Web do Concello de Castrelo do Val é posible consultar información de interese política, social, turística… e incluso solicitar algúns documentos administrativos a través dunha sección de administración electrónica.

Este portal web está feito sobre Joomla e ofrece posibilidades de actualización por parte dos usuarios do Concello, podendo realizar esas tarefas sen depender dunha empresa externa.

Contén información, fotografías e material audiovisual do Concello (realizado case íntegramente por min).