Observando la evolución de una Página de Facebook o cuenta de Twitter: Wildire Monitor y Profiler Conversocial.

Dúas ferramentas para monitorizar a evolución de fans, interacción e outras variables nas páxinas de facebook e / ou contas de twitter.

Interesante para telo en conta, pero nunca está demáis ir anotando todo o que facermos, así a monitorización será sempre baixo os nosos parámetros :)