Esta semana tiven ocasión de impartir unha masterclass na #FCSC sobre ferramentas para a medición da eficacia publicitaria (moi agradecido ao Departamento X14 – Comunicación Audiovisual e Publicidade da Universidade de Vigo que me convidou) que centrei, sobre todo nos links e no entorno social media. Ao marxe das ferramentas, que sempre poden ser mellores ou peores, gratuítas ou de pago, quería destacar o feito de seleccionar unha ou outra métrica, porque aínda que todo se pode medir na rede, non todo o que se pode medir é válido.

O concepto de “indicador vanidoso” ou vanity metric, que llo lin por primeira vez a Eric Ries (El método Lean Startup) , fai referencia a ese tipo de métricas que serven perfectamente para autocompracernos pero que, máis aló do bonitas que quedan, pouco ou nada aportan á nosa estratexia en redes sociais. É máis, no peor dos casos poden levarnos a tomar decisións erradas que perxudiquen a nosa estratexia.

ferramentas

(a foto foi un “roubado” da profesora Mónica Valderrama)

Un dos indicadores vanidosos por excelencia en tuíter é o número de seguidores ou followers. Este número por si só non aporta absolutamente nada, porque non é garante de interacción, de engagement (compromiso) ou de reputación online.

O número de seguidores so é relavante se o relacionamos con algún outro dato de calquera conta de tuíter. Por exemplo, se o relacionamos co número de persoas ás que seguimos.

Ratio followers / following

Este ratio debe ser sempre superior a un. É habitual atopar contas que teñen un número de seguidores parello ao de xente á que seguen; son contas que buscan medrar á conta de devolver o follow, e que non dubidan en facer follow / unfollow cada certo tempo ata que non gañan a túa atención e os segues. A relevancia social deste tipo de contas adoita ser moi limitada, dado que a súa comunidade (esta métrica que tanto me gusta de socialbro) adoita ser máis ben limitadiña, e o seu índice klout, inferior ao 40. Podes comprobar o teu ratio con esta ferramenta: tffratio.

Por suposto, non desautorizo este tipo de prácticas pero, dende logo, non as comparto de cara a construír unha reputación online sólida.

Ratio tuits / seguidores

O número de seguidores tamén se pode relacionar coa cantidade de publicacións en tuíter. Entendemos que, canto máis falemos, máis posibilidades temos de que a nosa rede de seguidores sexa máis ampla. Así, se unha conta ten preto de 1.000 followers pero ten máis de 50.000 publicacións, débese a que, despois de tanto tuit, malo sería que non conseguise tantos seguidores, non é?

Este ratio tende a variar en función do país, xa que, onde tuíter está máis implantado, é máis habitual que o ratio sexa menor. En EEUU, seica, o ratio é de 1:10 (un seguidor por cada dez tuits, e podémolo averiguar dividindo os tuits entre o número de seguidores). Canto menor sexa o ratio, entendemos que será máis popular esa conta.

Ollo, con cifras baixas (tanto de tuits como de seguidores) pode desvirtuarse esta métrica.

No meu caso, o ratio é de 1:19; isto é, non son un tipo especialmente popular para o meu volume de publiacións (arredor de dous mil tuits ao ano)

Ratio retuits / tuits

A relevancia social tamén podemos medila en función do impacto que causan os tuits. Ese impacto medímolo en interaccións, como son as mencións, as veces que marcaron os teus contidos como favoritos ou os retuits que fan dos teus tuits. Como os retuíts son os verdadeiros amplificadores da nosa voz en tuíter, esta métrica (o número de veces que os nosos contidos foron retuiteados) poden servirnos para medir cómo de relevantes somos.

Para termos unha referencia, podemos extraer os datos de Twittonomy http://www.twitonomy.com/ e, dos últimos 3200 tuits (cousas que ten a api de tuíter, que non permite recuperar tuits anteriores) sinala – entre outros datos – cantos tuits foron retuiteados e cantas veces.

No meu caso, por exemplo analiza 3194 tuits, dos cales 274 foron retuiteados (8,58%) 472 veces (un promedio de 1,72 retuits por cada tuit retuiteado). Canto maior é o número, maior é a relevancia social, xa que se considera ao usuario coma unha fonte fiable de información.

Twitter-Chart

Este tipo de ratios poden variar, podedes crear as vosas métricas ( tuits / mencions, tuits / favoritos, seguidores / tempo de actividade en tuíter (expresado en días)…) pero, dende logo, empregar unha única unidade, independentemente da súa magnitude, é un erro á hora de medir en redes sociais.

Con iso, insisto, quero dicir que debedes relacionar o número de seguidores con outro elemento, para evitar que sexa un indicador vanidoso.

 

Por certo, estou de mudanza, como vedes. Esta publicación xa forma parte da miña nova etapa web como membro da Universidade de Vigo, que, xentilmente, habilita un espazo web a calquera dos seus membros que teña enderezo electrónico habilitado (se algún alumn@ ou profesor/a le isto, que pase polos servizos informáticos da Uvigo  para comprobalo ou dalo de alta – se lle interesa).

E tampouco tomedes esta cuestión da relevancia social como algo persoal… eu son un tipo que so ten seiscentos seguidores (igual algún menos despois desta publicación) ;)