Más del 70% de las empresas españolas no dispone de blog corporativo – Noticias sobre Tecnología en hoyTecnología.

Leo esta nova e non entristéceme saber que os blogues corporativos non acaban de callar entre o público.

Eis tamén un artigo interesante sobre os blogues corporativos e os seus tipos, feito por un das miñas webs de referencia, a de Antonio Velo:

Destaco algunhas das vantaxes deste tipo de bloques que Antonio Velo comenta:

Concordo bastante coas afirmación arriba sinaladas. Coido, ademáis, que a principal vantaxe é o enorme reforzamento da imaxe de marca da empresa á que representa ese blogue. Oxalá máis empresas se animaran a un blogue corporativo!