A utilización da intelixencia artificial no ámbito educativo é unha tendencia que está en constante crecemento nos últimos anos. No caso específico da docencia universitaria, a IA preséntase como unha ferramenta de gran utilidade para mellorar a calidade da ensinanza e facilitar o aprendizaxe dos estudantes.

A intelixencia artificial pode ser utilizada en diferentes aspectos da docencia universitaria, como por exemplo na avaliación dos estudantes, a personalización do aprendizaxe, a análise do desempeño dos docentes, entre outros. No caso da avaliación, a IA permite unha maior obxectividade na cualificación dos traballos e exames, evitando así posibles sesgos e erros humanos.

Por outro lado, a personalización do aprendizaxe é un dos aspectos máis interesantes da utilización da intelixencia artificial na docencia universitaria. Coa IA, poden crearse plataformas de aprendizaxe adaptativo que se axusten ás necesidades e habilidades de cada estudante, ofrecendo un proceso de ensinanza máis eficaz e eficiente.

Ademais, a IA tamén pode ser utilizada para analizar o desempeño dos docentes, permitindo identificar as súas fortalezas e debilidades no proceso de ensinanza e, en consecuencia, mellorar a calidade da educación que se imparte.

Todo o texto anterior é sintético, xerado por unha intelixencia artificial. Xa está aquí e temos que asumilo que na docencia vai a ser un elemento disruptivo. Como foi a chegada da internet no mundo do papel. É unha tecnoloxía en pañais pero con moitísimo potencial, así que debemos actuar xa.

Como podedes inferir, o meu posicionamento é claramente integracionista (fronte á postura abolicionista que xa temos visto nalgunhas institucións como sucede nos EUA, en New York).

Na miña curta experiencia en grao e mestrado, a inserción destas ferramentas está a ser moi positiva. Hai uns días fixéronme unha entrevista e, a propósito deste tema, a miña resposta – que manteño – foi a seguinte

Y.V: Mucho se está hablando del impacto y repercusiones del ChatGPT, ¿lo ves como una amenaza para la educación y formación del talento en las aulas? ¿cómo te estás llevando con él? 
Yolanda Vázquez – IGATA

X.R: ¿Amenaza? ¡Al contrario! Creo que es una herramienta muy útil en términos de docencia. Todos estos “asistentes” – permíteme recalcar el término asistente – son lo que hemos pedido a Siri, Alexa o Google desde hace años: dispositivos que ayuden a minimizar tareas tediosas para poder poner el foco en cuestiones de gran calado como las decisiones estratégicas o la creación de contenido de valor. 
Pero no es menos cierto que este tipo de herramientas supondrán una adaptación forzosa (¡la segunda en muy poco tiempo, Covid-19 mediante!). El trabajo tradicional ensayístico sobre algún hecho o figura histórica ha muerto. Creo que nuestro papel como formadores estará ligado a cómo optimizar el rendimiento de estas herramientas (como “promptear bien”, al menos en esta fase inicial de estos mediadores de la información digital), y fomentar el pensamiento crítico sobre los límites de estas tecnologías. ¿Qué sesgos conscientes o inconscientes se introducen? ¿Dónde está el error en los datos presentados? ¿Qué posibles implicaciones éticas y usos perversos se pueden realizar?

Xabier Rolán – Uvigo

A cuestión é COMO integralo na docencia. Xa hai algunhas experiencias relevantes neste eido, así que algunhas das cuestións que vou a deixar como pinceladas ou posibles reflexións para profesores e profesoras xa as comentou alguén ou están sendo implementadas.

Tamén vos digo unha cousa. Estaría ben saber como quere utilizalas o alumnado. A persoa que inventou o coitelo dubido moito que o fixera para asasinar a outro colega da súa especie. E aí están as mortes por navalladas. E tamén os premios Nobel.