Titorías

Emprega o seguinte formulario para concertar unha titoría comigo. 

A titoría so se considera pechada cando creo un evento no calendario e che notifico a cita (por favor, emprega un correo de google a tal efecto)

Código de seguridade:
security code
Introduza o código de seguridade:

enviar

Neste espazo falo de…