Hábitos para optimizar reunións

imagesSe hai unha expresión que me asusta case tanto coma o de “temos que falar” ou “está ben paro falta un detalliño” é “X DÍA TEMOS UNHA REUNIÓN”. E non, non teño reunións a miúdo, nin son un ser asocial, pero moléstanme as reunións inútiles nas que non se conclúe nada.

Así que hoxe van un par de costumes que adoito ter (ou me gusta que os demáis teñan).

 • Lugar da reunión: un bar nunca é un lugar bo para reunirse, mal que me pese a min e aos meus socios en RedeApoio. Unha sala sen distraccións, unha mesa na que todos nos poidamos ver máis ou menos de frente… así, ben. :)
 • Hora da reunión: ¿de verdade fai falla romper unha xornada de traballo por unha reunión? Depende. Unha reunión que esixa desplazamento ás 12:00h ou ás 18:00h son o peor (sobre todo pola mañá). Calcula o tempo de desplazamento da persoa que ven dende máis lonxe, pero non poñas unha hora indecente que introduza
 • Presenciais ou non? Tamén depende. A min persoalmente gústame o contacto humano, e Skype ou similares fanme perder matices. Agora ben, tres horas de coche para falar algo que se pode tratar por videoconferencia… como que non…
  se me é posible, eu sempre escollo presencial, a non ser que os custes (tempo e gasto) non me sexan claramente favorables.

E agora, unhas notas a ter en conta nas reunións

 1. PRE-REUNION
  Calendariza correctamente a reunión. Día, hora… e pensa nos festivos locais cando haxa desprazamentos!
  – Convoca a reunión con suficiente antelación. Sobre todo se implica desprazamentos (unha semaniña está ben)
  – Envía a orde do día, para saber qué puntos a tratar.
  – Envía a orde do día dunha estimación temporal. Sempre será de recibo saber cando máis ou menos comezan e acaban os puntos da reunión.
 2. DURANTE A REUNIÓN
  – Toma notas. Eu fágoo sempre. Se posible, levantar acta da reunión
  Anécdotas para os bares. É traballo, non colegueo. As anécdotas, por moi divertidas que sexan, sobran. Sobre todo cando non teñen que ver coa reunión!
  Respecta os tempos. Para iso, se breve e conciso nas túas exposicións.
 3. POST-REUNIÓN
  – Redacta un mail, o máis detallado posible, e envíallo aos asistentes (so ten que facelo un) para que quede constancia dos acordos tomados e das conclusións. Este mail serve para que quede “algo escrito” do que se falou, e evitar os típicos “eu entendín que…”, “pero non quedáramos en…”, “iso non se falou” e sucedáneos.

Tedes algún consello máis para afrontar reunións? Son todo oídos!