imagesSe hai unha expresión que me asusta case tanto coma o de “temos que falar” ou “está ben paro falta un detalliño” é “X DÍA TEMOS UNHA REUNIÓN”. E non, non teño reunións a miúdo, nin son un ser asocial, pero moléstanme as reunións inútiles nas que non se conclúe nada.

Así que hoxe van un par de costumes que adoito ter (ou me gusta que os demáis teñan).

E agora, unhas notas a ter en conta nas reunións

 1. PRE-REUNION
  Calendariza correctamente a reunión. Día, hora… e pensa nos festivos locais cando haxa desprazamentos!
  – Convoca a reunión con suficiente antelación. Sobre todo se implica desprazamentos (unha semaniña está ben)
  – Envía a orde do día, para saber qué puntos a tratar.
  – Envía a orde do día dunha estimación temporal. Sempre será de recibo saber cando máis ou menos comezan e acaban os puntos da reunión.
 2. DURANTE A REUNIÓN
  – Toma notas. Eu fágoo sempre. Se posible, levantar acta da reunión
  Anécdotas para os bares. É traballo, non colegueo. As anécdotas, por moi divertidas que sexan, sobran. Sobre todo cando non teñen que ver coa reunión!
  Respecta os tempos. Para iso, se breve e conciso nas túas exposicións.
 3. POST-REUNIÓN
  – Redacta un mail, o máis detallado posible, e envíallo aos asistentes (so ten que facelo un) para que quede constancia dos acordos tomados e das conclusións. Este mail serve para que quede “algo escrito” do que se falou, e evitar os típicos “eu entendín que…”, “pero non quedáramos en…”, “iso non se falou” e sucedáneos.

Tedes algún consello máis para afrontar reunións? Son todo oídos!