Non é a metáfora máis orixinal, pero representa a miña realidade actual. Chegou o momento de aforrar folgos para tempos mellores, porque aínda que xa entrou o verán, a chuva non deixa de caer, e cada día arrastra máis lodos.

Logo de tres anos como autónomo – a clase traballadora máis penalizada dende o punto de vista fiscal, nunca cansarei de repetilo – boto o peche á miña actividade profesional porque os gastos son fixos e os ingresos, variables.

Sería extremadamente fácil non facer autocrítica e culpar únicamente á situación actual: á contracción do gasto público, retrasos nos pagos tanto de clientes como (sobre todo) da Administración (ata oito meses tardei en cobrar unha factura de 300€, e boto o peche cunha débeda de 600€ que non teño moi claro se cobrarei…)

Erros

Pero, doutra banda, a miña xestión tamén me conduciu a esta situación, así que, vou enumerar algúns erros cometidos para non cometelos outra vez e, de ser o caso, vos poidan axudar a evitalos.

  • Mala planificación de ingresos. Acotar temporalmente proxectos que se estiran no tempo por cuestións técnicas, humanas… acaba por pasar factura. Se a túa previsión é facer un traballo de 1000 euros nun mes que acaban converténdose en dous meses, o beneficio redúcese á metade. Os gastos fixos corren mes a mes.
  • Peso da relación persoal sobre a económica. Nalgún caso, implicou con algún cliente a execución de melloras non contempladas, nin previstas e que, dende logo, nunca foron valoradas polo cliente final. O meu erro estivo nunha mala negociación e en non poñer en valor certas melloras que outro tipo de empresas si sabe vender ben. Demasiado ben, ás veces (falo dos vende-fumos).
  • Inversións realizadas sobre previsións e non sobre proxectos estables. Se tedes que renovar algún equipo ou ben, procurade non so ter os cartos, senón ter ben planificada a súa amortización. Poño, por exemplo, o custe da miña cámara de vídeo, dado que a facturación do equipo non cubriu sequera o custe da mesma. Ao mellor para os traballos que realicei houbérame chegado unha videocámara máis sinxela, e non a Sony NX5E.
  • Poucos proxectos estables e moitos proxectos temporais. Tratade de buscar sempre proxectos que vos esixan un número de horas ao mes e asegurade ingresos mes a mes. Está moi ben o de facturar unha web de vez en cando, pero ter que buscar mes a mes diferentes clientes para diferentes webs é un traballo extra que non reportará un beneficio directo.

Futuro

Con todo, teño que dicir que gocei moito (MOITO) con case todos os proxectos nos que participei. Dende o punto de vista persoal estou máis que satisfeito de todo o camiño recorrido. So que non podo continuar cunha actividade que me ten reportado bastantes máis satisfaccións personais e profesionais que económicas, e todos sabemos que do aire non se vive.

Sobre o futuro? Contra o que poida parecer, é ilusionante. Esta decisión está profundamente meditada e consensuada coa almofada. Trátase dun punto e seguido na miña carreira; unha parada de fondo ante unha carreira imposible de gañar nestes intres. O que si está claro é que nin me alonxarei do mundo da comunicación, nin da Internet. Creo firmemente que fai moita falla dignificar a profesión do comunicador online, e tendo os brazos a calquera iniciativa que leve a asociarnos e, sobre todo, colexiarnos.

Teño intención de continuar escribindo neste espazo sobre o mundo que me rodea, sobre algunhas cousas das que penso que entendo e das cousas que me enrabean (que, ao parecer, son os contidos que máis vos gustan)